Skånsk landsbygdskraft

Upplevelser och tjänster ökar på landsbygden

Skåne har fått allt fler vingårdar med besöksmöjligheter, ekohotell med skräddarsydda vandringar och privata och kommunala samarbeten.
Ett sätt att iaktta detta på är den allt större förekomsten av skyltar i vägkanten. Skyltar som visar och lockar till besök.

På en yta av 10 x 10 km identifierades exempelvis i Helsingborgstrakten 46 st skyltar, Bjärehalvön 87 st, Landskrona 16 st, Vittsjö 9 st, Näsum 31 st, Hässleholm 31 st, Svedala 24 st och Borrby 69 st.  En enkät till företagare i och runtomkring de inventerade områdena visade att 58% av de tillfrågade ansåg att upplevelse- och tjänsteutbudet i närområdet hade ökat de senaste fem åren!

Skånsk landsbygdskrafts senaste rapport, Case 5, handlar just om att
”Tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden har ökat, både för de besökande och boende”.

För mer information kontakta

Catharina Hellström Engström, utvecklingsstrateg, Länsstyrelsen Skåne, 0708-35 22 72
Johanna Wahn, företagsstödshandläggare, Länsstyrelsen Skåne, 044-25 26 57

 

 

Kommentarer inaktiverade.