Skånsk landsbygdskraft

Case nummer sju – ute nu! Vi berättar bl a om att Sverige ligger etta i Europa vad gäller satsning på kompetensutveckling.

Sverige ligger etta i Europa vad gäller satsning på kompetensutveckling. Hela 55 500 deltagare i Skåne har tillgodogjort sig kompetensutvecklande fortbildning inom landsbygdsprogrammet 2007-2011! – Kompetensutveckling investerar i företagarens förmåga till innovativt tänkande, vilket är en prioriterad insats för landsbygdsföretagens utveckling. Här ligger inte bara fokus på den traditionella skolbänken, utan allt som får honom

Case 2 har fått stort utrymme i media. Att den biologiska mångfalden måste skyddas har uppmärksammats av många.

Det råder brist på betesdjur i Skåne, framför allt i norra Skåne. Följden kan bli att fler av de allra värdefullaste ängsmarkerna växer igen. Det har vi genom case 2 intresserat media för, något som också många har rapporterat om. I sammanhanget har vi också fått utrymme att närmre beskriva vad projektet Skånsk Landsbygdskraft går

Nu har vi publicerat case 2!

  ”Landsbygdens natur- och kulturarv har förvaltats väl och upplevs mer som en potential än en belastning.”  I Skåne sköts ca 500 mil stenmurar och 47 000 ha slåtter- och betesmarker med ersättning från landsbygdsprogrammet. I case 2 låter vi företagare med engagemang för natur- och kulturvärden att ge sin syn på kombinationen av bevarande och

Rapport från riksdagen – Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Den 5:e december la Sveriges riksdag ut sin rapport ” Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet” på sin hemsida. Miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet har genomfört en gemensam uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet. Uppföljningen har inriktats på tre delar av programmet: Stöd till mikroföretag, grundläggande tjänster (t.ex. dagligvaruhandel och bredbandsutbyggnad) och stöd till biogasproduktion.

Skånsk Landsbygdskraft smakar och doftar

Ibland som vin eller en hembakad kringla, andra gånger som havtorn eller lammpaté. Emellanåt som en hederlig komocka (finns det ohederliga?) i en hage dit solen letat sig. Den där kraften dyker upp när gps:en minst anar det. Bakom krönet på det som är avtagsvägen till avtagsvägen. Eller så blir den plötsligt levande på en

Landsbygdsavdelningens projekt ”Skånsk landsbygdskraft” fortsätter att synas.

Utgångspunkten är en uppföljning av det skånska landsbygdsprogrammet 2007-2013, och nu har även kommunikationen tagit fart. Efter våra presskonferenser i Kristianstad och Lund i tisdags så rapporterade Öresundsajten Nytt från Öresund: ”Skånska jordbruk har minskat sitt läckage av näringsämnen ut i vattendragen med 25 procent” och att denna förbättring är knuten till landsbygdsprogrammet. Norra Skåne

Premiär – Skånsk landsbygdskraft!

Skånsk landsbygdskraft är samlingsnamnet för utvecklingen av den skånska landsbygden genom Landsbygdsprogrammet. Skånsk landsbygdskraft vill visa vad Landsbygdsprogrammet har gjort för skillnad för landsbygden och det rymmer elva nyckelområden (Case) som vi gestaltat genom statistik, siffror och samtal med människor som alla bidrar med sin bild av vad en levande landsbygd innebär. Direkt från tryckpressarna