Skånsk landsbygdskraft

Nya Landsbygdsprogrammet

Inför nya landsbygdsprogrammet samordnar vi oss med Havs- och fiskeriprogrammet

Regeringen gav 2014 ett uppdrag till Länsstyrelsen att göra en beskrivning av den Skånska landsbygdens styrka, svagheter, möjligheter och hot (en SWOT-analys).

Detta har vi genomfört i en bred extern samverkan där ett 20-tal externa organisationer har lämnat inspel till arbetet och ca 180 personer i Skåne har deltagit i våra workshops. Tillsammans ha vi även identifierat vilka behov av satsningar som är särskilt viktiga.

Med det som bakgrund har vi nu en god uppfattning om hur Skånes landsbygd kan bli ännu bättre.

(Vid ev. problem att öppna PDF-dokumentet i webbläsaren:
Högerklicka på länken och välj ”Spara mål som..”. Spara och öppna därefter dokumentet)

SWOT-analys för Skånes landsbygd

Casen – ett samlingsalbum

SWOT-analys för fiskerinäringen i Skåne