Skånsk landsbygdskraft

Märkbara förändringar vid uppstart av nytt Landsbygdsprogram

Igår fick Länsstyrelsen fått information om en del övergripande prioriteringar för kommande landsbygdsprogram från regeringskansliet. Utgångspunkten i nedanstående prioriteringar är att statens sammanlagda utgiftstak begränsar handlingsfriheten fullt ut. Detta får konsekvenser för Landsbygdsprogrammets genomförande.

 

Sedan några dagar är det möjligt att söka förlängningar av redan ingående åtaganden inom Miljöersättningarna men med ett minskat antal åtgärder. Lantbrukare kan alltså förlänga sina miljöstödsåtagande för åtgärderna vallproduktion, ekologisk produktion samt betesmarker & slåtterängar med nuvarande regelupplägg ytterligare 1 år, dvs 2014 ut. Detsamma gäller LFA-stöden. Vissa miljöersättningar kommer därför inte vara aktuella för 2014, men kan eventuellt komma in längre fram. Där finns även miljöersättningssatsningar kopplat till djurvälfärd som kan bli aktuella, men vi vet inte närmare just nu vad det innebär.

 

Företagsstöden kommer att begränsas under 2014 och 2015 till att bara omfatta den inriktning som vänder sig till lantbruket. Under 2015 kan man eventuellt släppa på andra investeringsstödsbeslut om utbetalningarna landar 2016.

 

Projektstöd kommer nästan helt att utebli 2014 och 2015 bortsett från bredbandssatsningar. Vissa möjligheter att besluta projekt före 2016 finns för verksamhet som inte kommer betalas ut förrän 2016.

 

Miljöinvesteringar och utvald miljö kommer inte att finnas under 2014. Vissa möjligheter att öppna upp 2015 finns men vilka är osäkert. Detta gäller även rovdjursstängsel och våtmarker.

 

Inom Leader, eller CLLD som det kommer heta framöver, kommer tillgängliga resurser fokusera på arbete med utvecklingsstrategierna. Troligen blir det inte någon annan projektverksamhet inom CLLD-verksamheten förrän 2015 och framåt.

 

Kompetensutvecklingsinsatser kommer också begränsas till några övergripande prioriteringar under 2014 och 2015. Det som möjliggör finansiering är Jordbruksverkets växtskyddscentraler, verksamhet i projektet Greppa Näringen, Matlandet aktiviteter samt kompetensutvecklingsstöd direkt till Rasföreningar och tvärvillkor.

 

I dagsläget vet vi inte mer om de nationella prioriteringarna inför kommande Landsbygdsprogram och det kan fortfarande komma ändringar i ovan nämnda prioriteringar, dock inte stora utifrån den information vi fått. Inget av ovanstående är ännu beslutat, inte heller kommande nationella landsbygdsprogram som helhet. Den totala budgeten, såsom den presenterades av Eskil Erlandsson förra veckan, gäller men man kommer att hålla igen under 2014 och 2015 för att öka upp utbetalningstakten 2016 och framåt. Vi jobbar fortsatt  på med oförändrad takt i de nationella arbetsgrupper vi deltar i inför nytt program, samt förberedelsearbetet hur vi i Skåne vill prioritera de skånska landsbygdsprogramsinsatserna.

Kommentarer inaktiverade.