Skånsk landsbygdskraft

Landsbygdsprogrammet stärker företags lönsamhet och bärkraft

Ny preliminär statistik visar att en stor andel av de landsbygdsföretag i Skåne som fått stöd från landsbygdsprogrammet har både fått förbättrat rörelseresultat och högre omsättning.

Flygbild över Tomelilla Foto: Johnér, Roine Magnusson

55 procent av företagen i undersökningen har fått både bättre resultat och ökad omsättning efter den investering som varit föremål för stöd. Ytterligare 13 procent anger att de har förbättrat sitt rörelseresultat, utan höjd omsättning. Investeringen har alltså medfört ett förbättrat ekonomiskt resultat för 68 % av landsbygds-företagen.

Under perioden 2007-2011 har 755 landsbygdsföretag i Skåne fått totalt 233,5 miljoner kronor i stöd för att öka landsbygdsföretagens lönsamhet och bärkraft. Främst har investeringar gjorts i stallbyggnader, växthus, och paketerinsanläggningar men inom tjänstesektorn dominerar insatser kopplade till mat, hästverksamhet och boende/konferens.

– Det de här siffrorna säger oss är att de satsningar landsbygdsprogrammet gjort har spelat stor roll för landsbygdsföretagens fortsatta utveckling och framtid som hållbara företag. Därmed kan de fortsätta verka i och bidra till en levande landsbygd, säger Daniel Håkansson, företagsstödshandläggare på Landsbygdsavdelningen.

Stödet har beviljats landsbygdföretag under perioden 2007-2011 med upp till 30 procent av investeringskostnaden.

Kommentarer inaktiverade.