Skånsk landsbygdskraft

Inför nya landsbygdsprogrammet

I våras gav regeringen ett uppdrag till Länsstyrelsen att göra en beskrivning av den Skånska landsbygdens styrka, svagheter, möjligheter och hot (en SWOT-analys).

Detta har vi genomfört i en bred extern samverkan där ett 20-tal externa organisationer har lämnat inspel till arbetet och ca 180 personer i Skåne har deltagit i våra workshops. Tillsammans ha vi även identifierat vilka behov av satsningar som är särskilt viktiga.

Med det som bakgrund har vi nu en god uppfattning om hur Skånes landsbygd kan bli ännu bättre.

Läs mer i vår SWOT-analys genom att klicka på bilden ovan eller länken nedan.  Du kan även gå in på fliken ”Nya landsbygdsprogrammet”.

SWOT-analys för Skånes landsbygd

Casen – ett samlingsalbum

Kommentarer inaktiverade.