Skånsk landsbygdskraft

Fler landsbygdsföretagare förädlar mer

När ett äpple görs till must för gårdsförsäljning ökar värdet av detta äpple till 520 procent. Om du istället förädlar samma äpple till calvados och säljer detta som en dryckesprovning under ett blommande äppleträd ökar intäkten till 2440 procent.

 

Foto: Johnér/Magnus Ragnvid

Förädling är i fokus i Case 4 -  ”Förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har ökat”.

En förädling kan innebära att sälja potatisen tvättad i 2kg påsar istället för jordig på lastbil, torr huggen ved istället för massaved till pappersindustrin eller varför inte en specifik spannmålsprodukt med speciella bakegenskaper för ett särskilt ändamål i livsmedelsindustrin.

Landsbygdsprogrammet har under de senaste sju åren stöttat landsbygdsföretagares initiativ till förädling genom att erbjuda kunskap och inspirationsaktiviteter samt ekonomiskt stöd. Resultat av detta syns nu bland skånska landsbygdsföretag i form av fler gårdsmejerier, fler mikrobryggerier och nya småskaliga slakterier. Allt i linje med visionen om Matlandet 2020.

”Förädlingsvärdet har ökat men måste öka ytterligare”

– Jordbruket inklusive tillhörande förädlings- och serviceföretag utgör en ganska stor andel av sysselsättningen i Skåne, säger Henrik Andersson. – Nyckeln för tillväxt, ökad sysselsättning och internationell konkurrenskraft på skånsk landsbygd ligger i att öka värdet på de produkter landsbygden producerar. Kostnadsminimering är inte medicinen för landsbygdsföretagandets lönsamhet!

Kommentarer inaktiverade.