Skånsk landsbygdskraft

Fiskerinäringen i Skåne – en nulägesanalys (SWOT)

 

Foto: Kerstin Söderlind

Länsstyrelsen har i samverkan med näring, organisationer och övriga myndigheter tagit fram en analys som visar styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys) för fiskerinäringen i Skåne. Analysen syftar till att belysa de specifika förutsättningarna i Skåne samt lyfta fram de behov som finns för en hållbar utveckling av fiskerinäringen i länet. Detta underlag kommer sedan att användas som underlag vid utformningen av såväl strategier som prioriteringar och fördelning av stöd från Europeiska Havs- och Fiskerifonden.

Här kan du läsa hela SWOT-analysen. SWOT-analys för fiskerinäringen i Skåne

För mer information kontakta: JOHAN WAGNSTRÖM, Fiskeridirektör, Fiske och vattenvårdsenheten, Telefon 010-224 16 85, johan.wagnstrom@lansstyrelsen.se

 

 

Kommentarer inaktiverade.