Skånsk landsbygdskraft

En tiondel av företagsstöd på landsbygden till kvinnor

Skånska män beviljas stöd ur landsbygdsprogrammet i högre utsträckning än kvinnor. Endast en tiondel av företagsstödet går till kvinnor. Det finns dock positiva tendenser.

 

Av varje hundralapp i företagsstödet i Skåne får kvinnorna 9 kronor, männen 62 kronor och resterande 29 kronor går till företag som inte drivs som enskild firma. Skåne har näst högst andel ansökningar från kvinnor i landet men näst lägst beviljandegrad. Det framgår av den senaste rapporten ”Case 9 – Förutsättningarna för kvinnors företaganade på landsbygden har stärkts”.

Diagrammet visar hur mycket pengar som har beslutats inom företagsstöd perioden 2007-2011. Merparten av de sökande driver företag i formen enskild firma. Dessa finns uppdelade i kvinnor och män. Sökande som driver företaget i form av handelsbolag, aktiebolag eller liknande finns med i gruppen företag.

 

– Jordbruk är kapitalkrävande och drivs och ägs oftast av män. En annan förklaring är att kvinnor oftare söker stöd inom tjänstesektorn, turism och förädling av jordbruksprodukter, säger Henrik Andersson, enhetschef på landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen.

– I Skåne måste man investera mer än 100 000 kr för att vara stödberättigad. Kvinnor investerar ofta lägre belopp, inom tjänstesektorn är investeringar relativt låga. Beloppsgränsen kan vara en av anledningarna till att dessa typer av verksamheter får avslag i större utsträckning i Skåne än i resten av landet. Glädjande i sammanhanget är dock att i förhållande till andelen kvinnor som är företagare så har en större andel kvinnor sökt och beviljats stöd.

Andelen kvinnor i Skåne som driver enskild firma inom lantbruk är omkring 15 procent. Det sker dock en svag ökning av kvinnor som driver jordbruksföretag och som därmed också i högre grad tar del av stöd.

 

Klicka här för att läsa alla artiklarna i Case 9

Kommentarer inaktiverade.