Skånsk landsbygdskraft

Skea gård har miljön i fokus

På Skea gård i Hässleholmstrakten står miljön i fokus. Här driver Charlotte och Glenn Oredsson produktion av eko-ägg i stor skala. I gårdsbutiken säljer de ekologiska kläder och det senaste bidraget i verksamheten, biogasproduktion, har ytterligare ökat på besöken på gården.

Inne i det lilla kontrollrummet doftar det nästan aromatiskt, som av en förfinad variant av gödsel. Vilket det ju faktiskt är. Härifrån styrs produktionen av biogas på Skea gård. Charlotte Norrman-Oredsson pekar på displayen framför oss, vilken med pedagogisk tydlighet visar hur processen fungerar.

– Jag tycker verkligen att det här är det första stora steget inom lantbruket på väldigt väldigt länge. En möjlighet som mycket tydligt pekar mot framtiden.

– Vad som rent generellt behövs är innovationer som gör tekniken för småskalig biogasproduktion billigare, säger Glenn Oredsson. Exempelvis så skulle vi då kunna köra våra maskiner och traktorer på den biogas som vi producerar, det skulle vara ett ytterligare steg mot att skippa fossila bränslen. Vi lämnar kontrollrummet och så går vi tillbaks till boningshuset längs en väg kantad av ek och bok. Vi sätter oss i köket. Charlotte får ett telefonsamtal och då berättar Glenn om släktgården vars familjehistoria går femton generationer tillbaka. Sedan är Charlotte tillbaks.

Vad säger ni; genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergiproduktion har Sveriges oljeberoende minskat?

– Om vi börjar med bioenergiproduktionen så absolut. Intresset för bioenergi är mycket stort och bara i Skåne idag finns det flera producenter. Själva levererar vi huvuddelen av den gas som vår anläggning producerar till ett äldreboende i trakten, säger Charlotte. De köpte sin anläggning 2010 och fick den byggd samma år, men processen dit har varit lång.

Glenn Oredsson

– Redan för tio år sedan börjar vi fundera i de här banorna, men då fanns det inga alternativ att köpa i Sverige, då var vi visserligen och såg oss om, både i Tyskland och Danmark, men vi tyckte att det var ett för stort steg att köpa en anläggning därifrån, säger Glenn.

Tre affärsområden

På senare år har det lossnat i Sverige och när de fick se vad grannen Sven Norup på Norups Gård en bit bort hade att erbjuda så slog de till.

– Det kändes väldigt bra med en lokal tillverkare, säger Glenn. En starkt bidragande orsak till att de tog steget var investeringsstödet de fick genom landsbygdsprogrammet.

– Det är trots allt en något osäker kalkyl som man har att gå på. Stödet minskar risken man tar, vilket stimulerar på ett positivt vis, fortsätter han.

– Nu har jag förstått att pengarna redan är slut för den här perioden och om det förändringsförslag som nu  föreligger kommer bli verklighet så innebär det tyvärr att stora aktörer gynnas på bekostnad av små som vi, säger Charlotte.

Vad gäller Skea gård i stort så är biogasproduktionen ett av fem områden. Man driver växtodling och då främst vall. Skogsproduktion, uthyrning av fastighet. Den största biten är ekologisk äggproduktion. För biogasverksamheten har de satt upp tre affärsområden. Det första är alltså igång: produktion utifrån gödsel. För det andra området väntar de på förändringar i regelverket så att de kan ta emot matrester från kommunen, en råvara som ger mycket biogas.

– Vad gäller det tredje benet som är elproduktion så har el ett så lågt pris idag att det är inte lönt, vi avvaktar, säger Glenn. Han fortsätter:

– Rent allmänt för Skånes biogasutveckling i lantbruket så är ekonomin helt avgörande. Energipriserna är för tillfället för låga och politikerna har inget intresse att betala för den miljönytta vi gör.

Nytt som skapar intresse

När det kommer till påståendet om att energieffektivisering i lantbruksverksamheten har bidragit till att oljeberoendet minskat, säger de:

– Vi har gått kurs i ecodriving, något som har fått oss att ändra tänkandet och tekniken när vi kör våra traktorer och bilar. Vilket har lett till att vi har minskat  dieselanvändningen per körning.

– Fast vi tycker nog att kursen var ganska ineffektiv. Grupperna var på en 5-6 stycken personer, med en handledare, under två dagar. Det hade varit bättre om man hade en kvällsgenomgång för en större grupp på låt säga 25 stycken, och sedan över tid delar upp deltagarna två och två och låtit dem träna. Vidare har Glenn och Charlotte med hjälp av en konsult låtit se över belysningen på gården och på det viset dragit ner kostnaderna med 20 procent.

– Vi har bytt ut från glödlampor till LED och det har fungerat mycket bra. De har under många år byggt upp sin verksamhet kring det ekologiska. Mest betydande är som sagt äggproduktionen men Charlotte driver också en gårdsbutik med ekologiska kläder som har öppet på lördagarna. Även i det här sammanhanget passar satsningen på biogasproduktion väl in och stärker på sätt och vis varumärket Skea gård.

– Fast det är verkligen inte det primära, vi gör det för att vi tror på det, säger Charlotte.

– Samtidigt så märker vi ju att det är nytt tänk som skapar intresse för vår verksamhet, inte minst i lokaltidningarna och det är kul, säger Glenn. De har märkt att besöksfrekvensen har ökat efter de startat sin biogasproduktion, bl a genom studiebesök från företag och offentliga aktörer. Människor är intresserade av det fokus på miljön som de förknippar Skea gård med.

– Vi har passion för de här frågorna och försöker också att ständigt ha ett nytänkande för ögonen, det tror vi också inspirerar andra, säger Glenn. Här har Länsstyrelsen en fortsatt uppgift, menar de. Att i ännu högre grad stimulera den typ av initiativ som de på Skea gård själva tar.

– Inte minst vad gäller de yngre lantbrukarna, de som är framtiden för utvecklingen av landsbygden, säger Charlotte

Kommentarer inaktiverade.