Skånsk landsbygdskraft

Samordnande kraft

Tobias Delfin är turistsamordnare i Bromölla kommun. Han menar att leaderpengarna har bidragit till att viktiga konkreta projekt kunnat sjösättas, som t ex Arkipelag Ivösjön och snart även Havsdrakarnas hus. I förlängningen leder detta till ett växande företagande, menar han, men ser gärna färre blanketter.

 

Tobias Delfin Foto: Linda Karlsson

Vilken är din roll som turistsamordnare?

 – Min uppgift är att koppla ihop resurser inom kommunen så att besöksanledningar skapas. Så samordning är en av mina viktigaste funktioner, exempelvis mellan olika föreningar och företag. Till att börja med att de ska upptäcka varandra och sedan samverka. De kan gälla i konkreta projekt och även att på olika sätt marknadsföra kommunen.

 

Vill du ge något bra exempel på hur det kan ske?

– Humletidningen som ges ut inför varje sommar är en kommunikationskanal och en evenemangskalender och som även knyter samman företagen. Idag är den självfinansierad och kommer ut i 100 000 ex. Den distribueras på alla turistkontor i Skåne, samt även i Blekinge och Småland.

 

 

Lilla Kungsleden Foto: Tobias Delfin

Vilka projekt kan du nämna i sammanhanget?

– ”Vägledning ut i naturen” var vårt första. Det startades 2009 och var även det första projektet hos Leader Skåne Ess. Det har gått mycket bra, vilket vi vet eftersom att vi har haft en besöksräknare igång. Förra året hade vi 50 000 vandrare och cyklister. Arkipelag Ivösjön är ett annat mycket lyckat projekt som skapats tack vare en av våra lokala entreprenörer. Ivösjön är en faktiskt något av en liten skärgård, med hela 40 sjöar. I projektet har ingått att tillsammans med lokala entreprenörer, föreningar och markägarna göra öarna besöksvänliga genom att röja upp, anlägga grillplatser och sätta upp informationstavlor om sophantering m m. Tidigare kände de flesta endast till Ivön. Det skapar också en större säkerhet, eftersom de nu finns angivna platser var man kan göra upp eld.

 

På vilket sätt har detta påverkat näringslivet i bygden?

 – En av följderna på våra satsningar är att företagandet har ökat, främst genom att de små har växt och blivit större. De får t ex ta in mer personal på sommaren. Något som är följden av att det har skapats bra förutsättningar.

 

Hur bedömer du Leaders roll i detta?

– Jag vill påstå att allt det här hade varit omöjligt utan Leaderpengar. Vi hade i kommunen aldrig själva kunna skapa de här möjligheterna, men vi har genom vår samordnande roll kunnat förvalta dem på ett bra sätt.

 

Några nya projekt på gång?

– Vi ska i april öppna Havsdrakarnas hus i den nya järnvägsstationen i Bromölla. Det är också ett leaderprojekt, ett samarbete mellan föreningar, företagare och kommunen. I bygden har man gjort många fossila fynd av dinosaurier, unika i Norra Europa, ja t o m i världen. Förr var Ivö en del av havet och de här dinosaurierna levde i vatten, så därför namnet. Vi har ju sedan sjuttiotalet haft en skulptur i Bromölla som föreställer ödlor, ”Scanisaurus”. Den har väckt många frågor genom åren och nu kommer svaret. För tillfället har jag t ex dinosaurietänder på mitt kontor och det här är en fantastisk möjlighet att samla ihop alla fynd och presentera dem på ett spännande vis. Vi har också planer på att till nästa år komplettera med ett schakt som genom jordskiktningarna kommer att åskådliggöra tidsåldrarna ända tillbaks till dinosaurierna. Guidade turer kommer att arrangeras och besökarna kommer att tillsammans med professionell ledning få möjlighet att leta fossiler. Fynden får besökaren ta med sig hem.

 

Vad kan bli bättre med landsbygdsprogrammet och Leader?

– Givetvis måste man från Länsstyrelsens sida hålla koll på de olika projekten. Om man ändå får önska något inför nästa programperiod så är det enklare pappershantering. Enklare blanketter, minska antalet etc. Jag har fått hjälpa många föreningar och företagare med det här. Dels är det svårt för dem eftersom de inte har någon större vana vid den här typen av administration, dels har de begränsat med tid och tvingas många gånger prioritera sin verksamhet. Det är ju det som de ska syssla med och det tjänar alla på!

Kommentarer inaktiverade.