Skånsk landsbygdskraft

Internationellt -Hur ser det ut i EU?

Sverige är ett föredöme vad gäller starkt ideellt engagemang (600 000 ideella föreningar) och att kommunerna ofta engagerar sig utan att utöva ”makt”.  Sverige har grundläggande värderingar att vara stolt över och arbeta vidare med. Våra nordiska grannländer är också bra på att samverka. Integration är vi dock inte alls bra på och ungdomsarbetslösheten växer, här har andra länder kommit längre.

  

Det finns policys inom Region Skåne och bland annat Örebro kommun att ideella sektorn som samarbetspartner är en självklarhet. En trend som sprider sig i Europa då allt mindre offentliga resurser finns tillgängliga.

 

 

Irland I nuvarande programperiod har Irland arbetat med fler fonder för Leaderverksamhet på ett lyckosamt sätt. Projekten har breddats och fångat upp större problemområden men har fortfarande haft den lokala förankringen. (Info från Landsbygdsnätverket nätverksträff 14-15 maj 2013)

 

Norge

I Norge är man bra på att samverka inom och mellan kommuner och där är landsbygden en viktig del av kommunernas utvecklingspotential. Livskvalitet, turism och jordbruk inom lagom pendlaravstånd lockar och då måste kommunen kunna bistå med ett lokalt engagemang och en entusiastisk kommun.(Studieresa Leader 1-2 oktober 2012)

 

Exempel utanför EU: Kanada

Kanada arbetar med en modell som kallas ”Verktygslådan” för att stödja mindre kommuner och regioner i arbetet med att locka och behålla invandrare. Konceptet bygger på att identifiera sin bygds behov och möjligheter, och att skapa ett välkomnande mottagande genom att involvera lokalbefolkningen och föreningslivet.

Källa: Attracting & Retaining Immigrants, A tool box of ideas for smaller centres”

 

Kommentarer inaktiverade.