Skånsk landsbygdskraft

Internationellt – Hur ser det ut i EU?

Flera åtgärder inom landsbygdsprogrammet syftar till att utveckla tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden. Det är främst två åtgärder som kan lyftas ut, service- samt turismåtgärden.

 

Serviceåtgärden utnyttjas i varierande grad runtom i Europa. Sverige hamnar i jämförelse i mitten medan vissa länder sticker ut såsom Estland, Rumänien m fl som inte satsar några pengar alls. Irland däremot lägger alla pengar i axel 3 på denna åtgärd. När det gäller turismåtgärden toppar Grekland och Nederländerna listan.

 

Olika förutsättningar i Europa

Sverige är på tredje plats vad gäller internettillgång inom EU-länderna, Nederländerna och Luxemburg ligger före. Den största serviceinsatsen är en påbörjad digital agenda inom EU för att maximera möjligheterna kring fiberuppkoppling och service.

 

Frankrike I Frankrike har bonden och jordbruket hög status vilket gör att politiker måste engagera sig i frågorna som rör landsbygden. Saluhallar gör goda vinster men en avgörande faktor är befolkningstätheten, landsbygd som är tätortsnära klarar sig fint medan områden längre ifrån trots allt har liknande problem vad gäller service som övriga Europas landsbygd. Särskilda skatter gäller dock för de som driver B&B på landsbygden, vilket möjliggör för fler att driva mindre besöksverksamheter.

 

England Det finns mycket service kopplat till engelska vandringsleder. Ett av skälen är att befolkningen är spridd på landsbygden, det finns närhet till större tätorter och att vandra i det engelska landskapet är del av livsstilen hos många. Allemansrätten är begränsad så befolkningen har inget annat val än att följa särskilda vandringsleder. I vissa byar finns det samhällsföreningar som driver affären ideellt de betalar för ett tidningsbud och vinsten de får lägger man på ny lekpark i byn till exempel.

 

Finland I Finland har man på senare tid slagit samman mindre kommuner och här är man orolig för att servicen skall drabbas. Landet är dock noga med att ha spridd befolkning ur både försvarssynpunkt och livsmedelsförsörjning. Det satsas också på att behålla små skolor på landsbygden. Åldersfördelningen blir dock även här alltmer skev.

 

Källa: Respektive lands landsbygdsprogram

 

Diagrammet visar budgetandel av axel 3 som satsas på service och turism

 

Toppar gör Grekland som lägger nästan 80% av sin budget på turism och service. God tvåa är Nederländerna med 47%.

När det gäller servicesatsningar hamnar Sverige i mittenskiktet. I rena pengar handlar det om ungefär 446 miljoner kronor. Detta kan jämföras med Tyskland som lägger lika stor andel men som har 4,6 miljarder kronor till sitt förfogande.

I axel 3 finns de medel som ska bidra till en ökad diversifiering och livskvalitet på landsbygden.

 

Källa: Rural Development in the European Union, Statistical and Economic Information, Report 2011

Kommentarer inaktiverade.