Skånsk landsbygdskraft

Internationellt – hur ser det ut i EU?

Samtliga länder i EU satsar på att förbättra landsbygdsföretagens lönsamhet och bärkraft.

Generellt inom EU disponeras 33 procent av budgeten för hela landsbygdsprogrammet till förbättring av konkurrenskraften inom jord- och skogsbruket. I Sverige är andelen endast 17 procent. Andra länder som satsar en förhållandevis låg andel av LBU budgeten (minde än 20 procent) till förbättringar av konkurrenskraften är Finland, Österrike, Irland och Storbritannien. I länderna Belgien, Spanien, Litauen, Ungern, Polen och Portugal satsas över 40 procent av landsbygdsprogrammen på konkurrensförbättrande åtgärder.

I första hand inom EU:

Stöd till Modernisering av jordbruksföretag är den enskilt största åtgärden inom landsbygdsprogrammet för att förbättra konkurrenskraften. Stor betydelse har även satsningar på förädling, förbättrad infrastruktur och kompetensutveckling. Dessutom finns satsningar generationsväxling där unga lantbrukare kan få startstöd och äldre kan få förtidspensionering

I andra hand:

Om modernisering av jordbruksföretag är den åtgärd som genomgående prioriterats högst skiljer det sig en hel för det som rankas som ”näst mest”. Finland har satsat mycket på generationsskifte medan England, Polen och Danmark har satsat en stor andel på kompetensutveckling och förädlingsstöd. Tyskland och Holland avviker genom att prioritera stora insatser på infrastruktur.

Finland satsar på föryngring

Finland är ett land som satsar en förhållandevis hög andel av budgeten på föryngringsåtgärder. Förutom startstöd till nya lantbrukare under 40 år satsar Finland även på förtidspensionering av lantbrukare. Villkoren för att söka förtidspension är att man minst 56 år gammal, har drivit lantbruk i minst 10 år och inte fortsätter att driva jordbruksverksamhet – men någon annan måste fortsätta bedriva verksamhet.

Enligt den senaste lantbruksbarometern 2013 från LRF Konsult och Sparbankerna framkom att 45 % av lantbrukarna i Skåne och Halland var äldre än 60 år, dvs efter att ett ev pensionsstöd hade kunnat vara aktuellt.

 

Källor: Kommissionens meddelande om Ärende Statligt stöd N42/2010, Landsbygdsprogrammens hemsidor, http://www.mavi.fi/sv/index/landsbygdsfinansiering/ungajordbrukare.html, Finlex 2006/612, Lantbruksbarometern 2013

Kommentarer inaktiverade.