Skånsk landsbygdskraft

Göra flis av flis

Bioenergi kan på sikt vara en god affär, även för de som erbjuder den. Bio MegaWatt utanför Sösdala har genom envishet och uthållighet fått kommunen att spara pengar och dra ner sitt beroende av fossila bränslen. Win-win enkelt uttryckt.

Christer Ericsson

Bio MegaWatts anläggning ligger i utkanten av Sösdala en mil från Hässleholm. Utanför den nybyggda fastigheten som rymmer de båda pannorna ligger mindre berg av träflis i väntan på att bli energi. Något som på sikt kommer att bli en bra affär, också för de åtta delägarna. En halvmil därifrån, i Brönnestad, bor en av dem, Christer Ericsson. För att prata om hur man gör flis av flis sätter han sig nu ner vid sitt köksbord. Här i Brönnestad har han sin huvudsysselsättning, lantbruk med 100 mjölkkor. Familjens hund som för ett tag sedan bröt benet stapplar fram för att hälsa.

– Vi var ett gäng härifrån bygden som i slutet av 2006 började prata om att starta en bioenergianläggning, säger Christer. En av anledningarna var att de dåvarande spannmålspriserna var så låga att det talades i termer om att äta utsädet eller elda upp det, något som gav inspiration till att formulera vår affärsidé.

– Vi såg också att det fanns en möjlig köpare av energi i Sösdala och det var kommunen, de hade ett äldreboende, en skola och en simhall som var lämpliga objekt att sälja värme till.

Gav sig inte

Bio MegaWatt presenterade idén för kommunen, som dock sade nej. Istället uppvaktade de Dux som hade en fabrik i Sösdala och då gick det bättre.

– Vi köpte en tomt och en anläggning och började bygga en kulvertledning. Vi fick bidrag genom landsbygdsprogrammet. 

Bioenergi kan på sikt vara en god affär, även för de som erbjuder den. Bio Mega-Watt utanför Sösdala har genom envishet och uthållighet fått kommunen att spara pengar och dra ner sitt beroende av fossila bränslen. Win-win enkelt uttryckt. met, men även om vi inte hade fått så hade vi kört ändå, vi ville verkligen göra det här. Bidraget har inneburit att vi har minskat våra ränteutgifter.

– Avskrivning på kostnaderna beräknade vi till femton år. Inga snabba pengar precis, säger Christer med ett leende, men det var inte avgörande. De gav sig inte vad det gällde kommunen och 2009 fick de kontrakt på att leverera energi till just äldreboendet, simhallen och skolan. Nya kulvertledningar drogs och ytterligare en panna införskaffades.

– Dessutom fick vi kontrakt för Landstingets vårdcentral, samt ett flerbostadshus och en fabrikslokal i privat regi.

– Villor är däremot inte intressanta eftersom kulvertledningarna är dyra att dra och i villaområden blir det då ingen god ekonomi.  

 

Leveranssäker

Han nickar instämmande i påståendet att genom en ”ökad bioenergiproduktion har Sveriges oljeberoende minskat”.

– Den energi som Bio MegaWattlevererar idag motsvarar 20 långtradare med olja, ca 500 kubikmeter. Det är faktiskt en hel del. Det är också allt fler som börjar erbjuda samma sak som vi.

– Olja är ett väldigt dyrt sätt att värma upp fastigheter. Våra kunder gör en besparing på ca 25-30 % på grund av de väljer bioenergi,

berättar Christer. Han framhåller att man även levererar ett problemfritt och arbetsbesparande alternativ.

– Våra kunder behöver t e x inte fylla på något för att det ska fungera och de slipper själva att vara delaktiga i underhållet. Dessutom är vi ytterst leveranssäkra.

– Jag vill påstå att vi alltid levererar, vilket också beror på att vi har en ytterst bra backup-förmåga i vår anläggning. Sedan byter vi fot för en stund och

pratar om ifall han genom energieffektivisering i sin lantbruksverksamhet har bidragit till att oljeberoendet minskat. Det är fort gjort:

– Nej, det har inte skett några stora förändringar. Vad man skulle kunna göra idag är att dra ner på förbrukningen när det gäller belysningen i stallarna. Fast

jag upplever inte att det än finns bra alternativ.

– Däremot tror jag att det kommer, inte minst genom LED-tekniken. Vi återgår till Bio MegaWatt. Christer framhåller även andra värden än de rent företagsekonomiska. Bl a kamratskapen i gänget som driver Bio MegaWatt samt att det lett till att de fått en ökad kunskap om bioenergi.

– Dessutom har vi fått en ökad kontaktyta i kommunen vilket verkligen har varit positivt. Han upplever att fjärrvärmemarknaden

ökar på bekostnad av oljan men ser vissa begränsningar för Bio MegaWatts expansion.

– Kulvertarna man måste bygga för transporten är som sagt dyra, det begränsar också de geografiska möjligheterna i förhållande till anläggningen.

– Fast ännu har vi inte växt klart och har ett par stora önskekunder som vi håller på att bearbeta. Vad gäller Bio MegaWatts framgångsfaktorer

är han övertygad:

– För att få in ett uppdrag gäller det att komma med erbjudandet i rätt fas och för att göra det så krävs det en sak framför andra, uthållighet!

Kommentarer inaktiverade.