Skånsk landsbygdskraft

Framåtblick

Landsbygdsprogrammet öppnar dörrar och om vi ser möjligheterna så är framtiden för landsbygden mycket ljus. Energi från jordbruken är en tillgång som endast finns på landsbygden och som ger landsbygdsföretag oanade möjligheter framöver.

Landsbygden går också i täten för utveckling av ett miljövänligt samhälle med tekniska biologiska lösningar vad gäller vatten och avlopp till exempel. Varje fastighet skapar sin egen energi genom att använda ljus och luft. Snart kan gårdar leverera både biogas, lokalproducerade varor i gårdsbutik men också upplevelser.

 

Positiva aspekter:

Upplevelser med kvalitet

  • Att skapa möjligheter vad gäller landsbygdens tystnad, naturupplevelser, matupplevelser och sportaktiviteter märks både hos företag och i projekt.  I framtiden kommer fler företag att certifieras så att kunden snabbt kan få en garanti för att den där långweekenden blir just så bra som man tänkt sig.

 

Landsbygden som energikälla

  • Energi från jordbruken är en tillgång som endast finns på landsbygden och som ger landsbygdsföretag oanade möjligheter framöver.

 

Tydliga utmaningar:

Samverkan som utmaning

  • Samtidigt som det genuina och naturliga lockar ska det vara trendigt och teknikmedvetet. Det skapas alltfler välplanerade vandrings- och ridleder som ger lokala turismföretag i anslutning till lederna mervärde genom appar, storytelling och marknadsföring. Förutsättningen är samverkan mellan bygd, markägare och kommun.

 

Biogas- och eltankstationer

  • Drivmedelsstationer blir allt färre och kraven på stationerna hårdare vad gäller alternativa bränslen. Landsbygdsprogrammet behöver stötta initiativ för privata eller samägda tankstationer där biogas och el kan fyllas på i de allt mer miljövänliga bilarna och fordonen.

 

Önskade framtidsscenarier:

Tätortens barn lockas till landsortsskolor

  • Tillgång till skola och barnomsorg på landet bevaras genom bygdens engagemang och lockar barn även från tätorterna. Mindre klasser, attraktiva miljöer som stimulerar till lek och förståelse för naturen.

Lokala och regionala lösningar på service Vårdcentraler utvecklas lokalt och består av allt från sjukvård, friskvård till terapi och servering av nyttig lokalproducerad mat.

  • Samordning mellan Länsstyrelsen, Region Skåne, kommunerna och landsbygdsföretagen för att hitta strategiskt väl lämpade platser för service- och tjänsteutbud.
  • Äldre och yngre har fler gemensamma mötesplatser, intressen för musik och kultur delas över generationer.  Den yngre generationen bygger upp sociala företag för att leverera service och tjänster till pensionärer.
  • Optisk fiber som täcker hela Skånes landsbygd vilket skapar förutsättningar för nya varor och tjänster helt oberoende plats och därmed avstånd.

 

Miljövänliga lösningar först på landsbygden

  • Landsbygden går också i täten för utveckling av ett miljövänligt samhälle med tekniska biologiska lösningar vad gäller vatten och avlopp till exempel. Varje fastighet skapar sin egen energi igenom att använda ljus och luft.

 

 

Kommentarer inaktiverade.