Skånsk landsbygdskraft

Företagarhjälp

Caroline Göransson är affärsrådgivare på LRF Konsult. Hon håller bl a utbildningar inom områdena marknadsföring och försäljning. Där och även i rådgivningsverksamheten ligger fokus på ökad lönsamhet och arbetsglädje.

 

Caroline Göransson Foto: Claes Rosengren

”Skånsk landsbygds kompetens- och innovationsförmåga har ökat” – Absolut. Sedan finns det mycket kvar att göra. Vad jag kan märka är att det idag finns ett mycket större intresse för att både starta och utveckla verksamheter än tidigare. Bl a mat och turism går framåt. I de gröna näringarna inte minst. Här har man lyft blicken och ser möjligheterna på ett helt annat sätt än tidigare.

 

Vilka utmaningar står era kunder inför? 

– Utgångspunkten är att de många gånger har vissa resurser, som t ex en gård och åkermark. Vad de vill ha hjälp med är att komma vidare. Det kan t ex vara genom att förädla det som de producerar, eller finna nya försäljningskanaler. Vi ser helt klart en utveckling mot mer diversifierade företag. Ett exempel är Tolånga 17 som numera säljer köttet från sina Angusdjur i egen butik på gården. På det viset skapar de ett mervärde som de kan ta betalt för.

 

Vilka är de konkreta behoven för företagarna? 

– Behov finns bl a av att kunna göra marknadsplaner, att tänka marknad ur många aspekter. Här är det lätt att infoga att landsbygdsprogrammet har betytt väldigt mycket för att, så att säga, subventionera rådgivningspaket. Jag vågar påstå att utväxlingen på de pengarna har varit kraftig. Det säger jag också med ett skarpt fokus på fler arbetstillfällen.

 

Kan du peka på några speciella framgångsfaktorer? 

– En framgångsfaktor är en inledande utbildning i grupp med efterföljande rådgivning. Det är en outstanding kombination! Först höjer man kunskapen och när man sedan kommer in på den mer specialiserande rådgivningsdelen så går man automatiskt in på en högre nivå. Det gör också att det är lättare att implementera ytterligare kunskaper. Vilket leder till att man kommer snabbare till handling. Logiken är att genom kunskapshöjning så gör man saker bättre, vilket många gånger leder till innovationer och det i sin tur skapar nya affärsmöjligheter.

 

Hur ser de ut? 

– Jag pratar i hög grad med utgångspunkt i de gröna näringarna, det är dem som jag känner bäst. Här anser jag att kunskapshöjningen lett till att man kunnat jobba med exempelvis nya kanaler och nya produkter och tjänster. För att vi i framtiden ska kunna komma bort från bulktänkandet, så måste man också i hög grad jobba med alla de här sätten för att kunna utvecklas.

 

Vilka utvecklingsbehov finns det? 

– Företagarna måste bli bättre på förtagande. Bättre på affärsplaner, på ekonomisk styrning genom nyckeltal och bra affärssystem och inte minst på marknadsföring och försäljning, för en god ekonomisk utveckling. Det är där man kommer in som affärsrådgivare, man blir deras ögon inom de här områdena. Detta för att de ska bli bättre på att tidigt kunna överblicka vad som verkar vara lönsamma projekt och de som inte är det. Sådant kan också skynda på utvecklingen. Här vill jag återigen passa på att säga att landsbygdsprogrammet har inneburit en kraftig stimulans. Både investeringsstöden och kompetensutvecklande insatser har många gånger varit avgörande för att våga steget.

Kommentarer inaktiverade.