Skånsk landsbygdskraft

Förädlingskonstens ädla konst

David och Lina Lindegren driver Bjäre-Rödkulla i Sinarpsdalen sju dagar i veckan. Mycket av den vakna tiden går åt att fundera över hur de ska kunna erbjuda ännu bättre produkter, inte minst för alla de som bor i stan.

 

Det finns utsikter och så finns det utsikter.

Den nedanför David Lindegrens gård i Sinarpsdalen strax intill Båstad är av karaktären juvel, en som man bär med sig långt efter att man åkt därifrån..

Här driver David Lindegren och hans fru Lina Bjäre-Rödkulla, med undertiteln ”ett förstklassigt nötkött från Sinarpsdalen”.

Nu sitter David på en låg stenmur och ser hur en glada glider fram över dalsänkan som nu i sommartid bär en intensivt böljande grönska och med marken därnere skiktad i naturliga terrasser.

– Förädlingsvärdet för oss handlar i första hand om att förädla färskt kött till chark, men också att det skett en allmän värdeökning på livsmedelsprodukter som gör att vår verksamhet är möjlig, det var den inte för tio år sedan. Idag kan vi nå matintresserade på ett helt annat sätt.

När de talar om sig själva på Bjäre Rödkulla så är det i termer av att ”Djurhållning och nötkött är hantverk” och att djuromsorg och ätkvalitet är det viktigaste. Utgångspunkten för verksamheten är rödkullan, en av de få kvarvarande lantraserna som enligt David ger ett kött som är ”kryddigt och eldigt”.

Foto: Anna Aatola

Vad gäller förädling är Bjäre Rödkulla ett modernt skolboksexempel på hur man går hela vägen.

 

David Lindegren Foto: Patrik Ljungman

David reser sig och så går vi bort till det bygge som är under uppförande. Det som ska bli det egna charkuteriet med de bästa möjligheter, t ex för lufttorkning av kött.

– Vi vill täcka hela kedjan. Så vi har avel, uppfödning, slakt och egen styckning som vi alltså också snart kommer att kunna utföra här på gården. Dessutom så kommer vi alltså kunna förädla våra produkter här och på det viset skapa ett ännu bättre erbjudande till konsument, dels i vår gårdsbutik och genom vår försäljning på nätet och dels i vår direktförsäljning till restauranger.

– Vi är hela tiden igång och utvecklar charkprodukter inom kall- och varmrökt och tar också t ex fram färskkorv.

 

Den unika upplevelsen

För ett tag sedan så köpte David det närliggande Bassholma slakteri tillsammans med två andra delägare.

– Det finns en stor efterfrågan på närliggande slakteriverksamhet, inte minst när vi talar om närproducerat och småskalighet. Dessutom gör det att vi har kontroll över alla led av verksamheten. Slakteri är alltid en trång sektor, så det känns mycket skönt. För övrigt har investeringsstödet varit helt avgörande. Här har verkligen Länsstyrelsen en mycket viktig roll att fylla.

David menar att ett tecken på att verksamheten går ihop är att de ”säljer det de har”. En förutsättning är dock att man jobbar sju dagar i veckan.

– Fast så är det för vilken egenföretagare som helst. Jag klagar inte heller, min fru tar hand om marknadsföringen och kundkontakter och jag är diversearbetare.

Lina Lindegren Foto: Patrik Ljungman

Lina är från trakten ursprungligen och det var en av anledningarna till varför de flyttade hit från Lund för åtta år sedan. Lantbrukare blev de för att de lät omgivningens resurser bestämma vad de skulle kunna försörja sig av. David menar att just det faktum de ”kommer utifrån” och från en mer urban miljö har varit en betydande framgångsfaktor.

– Man förstår vad folk ”utifrån” vill uppleva. D v s upplevelsen av en unik produkt och berättelsen kring den. I det är landskapet och skönheten en viktig komponent. Det är centralt för en levande landsbygd att vi som verkar här hjälper till att de som kommer utifrån får access till den här världen.

– Jag tycker att alla de som skapar den typen av arrangemang, konstutställningar, vandringar med mera, skulle stödjas ekonomiskt i mycket högre grad. De skapar den koppling som behövs mellan den urbana skattebetalaren med det landskap som vi, ja alla egentligen, är satta att vårda.

Vi har åter satt oss på stenmuren. Han skrattar och tittar ut över Sinarpsdalen.

– De som inte blir berörda när de kommer upp här, dem blir jag alltid lika fascinerad av.

Kommentarer inaktiverade.