Skånsk landsbygdskraft

De nya kartritarna

MittSkåne på kartan är ett leader-projekt och ett samarbete mellan Eslöv, Höör och Hörby kommun. Kurser i affärsutveckling och träffar för besöksnäringsföretagen har lett till ett ökat samarbete mellan företagen och ett utökat utbud till de besökande. Pernilla Colhag är projektledaren som har koll på kompassen. 

Jag frågar i luckan på stationen. Killen tittar på mig som om jag kom från en annan planet.   

Pernilla Colhag Foto: Privat

 

– Boijerz konditori?! Ja alltså, du går ut från huset, till vänster och sedan omedelbart till höger.   Som att vara i centrala Paris och fråga efter Eiffeltornet.   Inne på detta välkända och minst sagt välsorterade konditori väntar Pernilla Colhag.   Hon skrattar när hon hör om min okunskap:  

 – Jo Boijertz är nog rätt känt här. Välkommen.  Pernilla är projektledare för MittSkåne på kartan. Syftet med projektet är att stärka och utveckla denna del av Skåne som resmål. Detta genom: ”kunskapssupport och affärsutveckling kring resmål och agrar turism”. Avgränsningen utgörs av Eslöv, Höör och Hörby. Projektet drivs av Eslövs kommun.   Pernilla är nu igång med fas två.  

– Första delen har gått mycket bra. Syftet var ytterst att stärka besöksnäringen. Jag måste säga att företagen har varit väldigt engagerade i detta, allt från mycket små verksamheter till Skånes Djurpark.   – En ytterligare positiv effekt är att företagen nu pratar med varandra och många har också varandra som samarbetspartners.

Ett första steg   

Den kunskapssupport och affärsutveckling som programmet beskriver har arrangerats på flera olika sätt. Dels genom en kurs i affärsutveckling som löpt över sex tillfällen:  

– Den har hela 27 företag slutfört. Vi har fokuserat på hur man skapar nya produkter och sedan når ut genom olika typer av marknadsföring. Deltagarna har även fått med sig arbetsuppgifter att jobba med.   

– Vi har också bjudit in till sex entreprenörsforum. Där vi har haft mellan 60 och 120 deltagare. Vid dessa tillfällen har vi pekat på olika sidor av företagandet, i förhållande till vår region. Vi har dessutom varierat platsen för träffarna för att påvisa att det finns många intressanta ställen i vårt närområde.   Vid dessa forum har det alltid funnits tid till mingel så att deltagarna ska kunna ta första steget till att göra affärer. Ett annat sätt att få dem att mötas har varit att arrangera en speeddating och genom after work.   

– Det är viktigt att skapa mötesplatser, många är ensamföretagare, med betoning på ensam. De har ett stort behov av nätverk, ofta är de inte heller heltidsföretagare och behöver både feedback och inspiration.

Utveckling tar tid

Pernilla tar samarbetet mellan Hotell Stensson, Ringsjöstrand och Ringsjö värdshus som ett bra exempel vad som kan hända när tycke uppstår. De har tillsammans skapat ett cykelpaket med mat och övernattningar, samt en service som gör att den som cyklar slipper att ta hand om packningen och bara kan njuta av turen.   

– Eller se på Blommeröd Stuteri som hade en nedåtgående trend med sina arabhästar. De började samarbeta med Kvarnbacka som har islandshästar och det har satt fart på deras verksamheter.   

– Det är viktigt att hela tiden hitta vägar för utveckling av sitt företag, inte minst att hitta nya kundgrupper, vilket man kan göra när man börja samarbeta med en annan företagare.   Vad säger hon då om påståendet att tjänste- och upplevelseutbudet på landsbygden har ökat, både för de besökande och de boende?   

– Absolut är det så. Vad jag vet med säkerhet är att tio nya arbetstillfällen har tillkommit i regionen under de här två åren.   Hon menar dock att utveckling tar tid, att det är tidskrävande att utveckla nya produkter och nya verksamheter   

– Vad som är väldigt bra är att MittSkånes tre kommuner inser det. Det är viktigt att det här arbetet får en kontinuitet och att man fortsätter att fånga upp de krafter som man byggt upp.   Hon tycker också att processen inom ramen för landsbygdsprogrammet har fungerat väl. Det har varit korta beslutsvägar och gått enkelt och snabbt att få besked.   

– Sedan finns det saker att önska när det gäller vissa bitar av det administrativa, t ex att det ska vara papper på allt. Att exempelvis under en period administrera tidrapporter för 300 deltagare i fysisk form tar lite tid. Vilket också blir aningen paradoxalt eftersom vi i hög grad uppmanar företagen att bli mer digitala.

En spännande mix

Nu fortsätter fas två av projektet. Fokus ligger på att fortsätta på den inslagna linjen. Utgångspunkten är självklart att sätta MittSkåne på kartan.   

– Den norra delen av regionen har en fantastisk och varierad natur att erbjuda. Den södra delen som mest består av slätter har ett stort kulturutbud. Den mixen är ett slagkraftigt erbjudande.   

– Sedan finns det ett behov idag av att fylla detta med ännu mera produkter och tjänster och unika erbjudanden. Här kommer återigen samarbetet mellan företag in som en mycket viktig drivkraft i den processen.  Pernilla pekar också på ytterligare en resurs som man ska fortsätta att utveckla, de boende.   

– Det är en utmaning att attrahera de i närområdet eftersom man bli hemmablind och man är sämst på att turista hemma.   

– Vi har ett projekt som vänder sig till dem som bor i regionen, ”Upplev MittSkåne”. En helg i maj har besöksmålen öppet hus och vi anordnar en tipsrunda med priser. Förra året deltog ett trettiotal företagare och det kom riktigt mycket folk, så det här kommer vi att fortsätta med.   Hon understryker att vikten av att de som bor i området får upp ögonen för sin bygd och vet vad den erbjuder.   

– Kan vi ge dem bra kunskap och rätt känsla så blir de perfekta ambassadörer.

Kommentarer inaktiverade.