Skånsk landsbygdskraft

Case 6

Genom energieffektivisering i landsbygdsföretagen och ökad bioenergiproduktion har Sveriges oljeberoende minskat