Skånsk landsbygdskraft

Case 9

Förutsättningarna för kvinnors företagande på landsbygden har stärkts