Skånsk landsbygdskraft

Case 4

Förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har ökat