Skånsk landsbygdskraft

Case 10

Det kommunala och ideella engagemanget har ökat och det mångkulturella ses som en möjlighet för landsbygdens utveckling