Skånsk landsbygdskraft

Fem reflektioner angående att skånsk landsbygds kompetens och innovationsförmåga har ökat

Eva Rolander och Matilda Björkqvist, Landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen.

1. Många möjligheter till kompetensutveckling

Eva: Inom åtgärden kompetensutvecklingen har vi erbjudit många möjligheter. Länsstyrelsen och de konsulter som vi upphandlar har hållit en stor mängd kurser, enskilda rådgivningar och andra aktiviteter. En stor del av verksamheten är inriktad på rådgivning för att förbättra miljön. Ett exempel på detta är rådgivning till lantbrukare om hur gården kan läggas om till ekologisk produktion. I övrigt har ämnesområdena skiftat mycket. Allt från lamningskurser till hur landsbygdsföretagaren marknadsför sina produkter på bästa sätt.

Eva Rolander och Matilda Björkqvist

Matilda: De båda begreppen kompetens och innovationsförmåga är starkt sammanbundna. Ju högre kompetens inom en bransch, desto större sannolikhet för innovationer. Ett viktigt instrument här är att vi kan bevilja stöd till förstudier för idéer. En sådan studie är i sig kompetenshöjande och kan sätta ytterligare spets, så att en innovation blir följden.

 

2. Effekt på lång sikt

Eva: Det är svårt att mäta effekten av alla utbildningar som de olika företagen har gått, men en ökad kunskap är en del av det som påverkar utvecklingen. Du blir också mer öppen för att ta in mer information om ett ämne du nyligen har fortbildat dig inom.

Matilda: Ett exempel på en kurs där det skulle vara möjligt att mäta resultat av kompetensutvecklingsinsatser är tvärvillkorskurser för lantbrukare. Tvärvillkor är regler som måste uppfyllas för att få ut gårdsstöd, vilket är viktigt för lantbrukarens ekonomi. Om det har blivit färre avdrag på stöden på grund av tvärvillkoren inte är uppfyllda kan man tolka det som att kurserna har gett resultat. Vi erbjuder också kurser som höjer projektledarnas administrativa kompetens, vilket gör att mer kraft kan läggas på arbetet mot projektets mål.

Eva: Ett annat exempel är enskild rådgivning i marknadsföring. Där får deltagaren konkreta förslag för att sälja mer i sin gårdsbutik. När jag har besökt gårdsbutiker före och efter rådgivning syns tydligt att ägaren har tagit in nyförvärvad kunskap och omsatt den i butiken. Ytterligare exempel är programmet Bärkraft där vi erbjuder individuell rådgivning för affärsutveckling. Rådgivarna har stärkt de medverkande och gett var och en ett bättre självförtroende som företagare. Härligt att se och höra i kontakten med dem!

 

3. Innovationer

Matilda: Det kommer en del innovationer inom de gröna näringarna. Här ligger många gånger det innovativa i att man tar välkända komponenter och gör något nytt av dem, t ex isoleringsmaterial av fårull. Nytänkande kan också gälla arbetsformer. Leader är ett bra exempel på det, där samarbetet mellan den privata, offentliga och ideella sektorn är i fokus.

Eva:Även här spelar förstudier en viktig roll. Man får känna på saker och ges ett visst utrymme att testa sina tankar. Det kan många gånger leda en rätt.

 

4. En utmaning

Matilda: En utmaning för oss skulle kunna vara att vi på Länsstyrelsen skapar möjligheter för att följa med längre i t ex en idé- eller utvecklingsprocess.

Eva: Jag tror att det är mycket viktigt. Att visa intresse utefter vägen. Hur går det? Vad gör du nu? Vart ska du? För många är det stärkande när de inser att någon bryr sig. Det ger ny kraft. Samtidigt är det givetvis en kostnadsfråga eftersom den kräver en större närvaro, men jag tror verkligen att det skulle betala sig, utväxlingen på projekten skulle högst troligt bli mycket större. Vi har ju avstämningar i vissa projekt efter ett år och jag uppfattar det som något mycket positivt. I det här sammanhanget kan man också titta på hur man bättre använder sig av t ex digitala kanaler för att nå ut med vad som erbjuds i projekten, samt dess resultat.

 

5. Inför nästa programperiod

Matilda och Eva: Inför nästa period tycker vi det är viktigt att avsätta resurser till både kompetensutveckling och innovationer. Utan vassa företagare ger investeringar i materiella tillgångar ingen effekt.

Att satsa på företagarnas kunskap är en god och hållbar investering för framtiden!

Kommentarer inaktiverade.