Skånsk landsbygdskraft

Case nr 6 ute nu! Vi berättar bl a om att energiförbrukningen i de skånska växthusföretagen har halverats på tio år.

 

Tio gånger mer bioenergi i skånska växthus!

 
Energiförbrukningen i de skånska växthusföretagen har halverats på tio år. Samtidigt har uppvärmningen med bioenergi tiodubblats. 2011 var andelen bioenergi i växthusen 42 procent. 
 
Siffrorna framgår av case nummer 6 som bl a sammanfattar insatserna för att begränsa klimatpåverkan bland de skånska landsbygdsföretagen.
 
Under perioden har totalt 152 landsbygdsföretag i Skåne fått stöd med totalt 47,2 miljoner kronor till energieffektivisering och bioenergiproduktion på den skånska landsbygden.
 
Lantbruket står för 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sedan tidigare sker en omfattande rådgivning till lantbrukare för ett bättre hushållande av kväve. Kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammets målområde ”Begränsad klimatpåverkan” har därför inriktats på att minska lantbrukets koldioxidutsläpp och att främja produktion av förnybar energi.
 
Ett exempel är kurser i sparsam körning som har lett till att lantbrukarna minskat dieselförbrukningen med mellan 10 och 15 procent.

Kommentarer inaktiverade.