Skånsk landsbygdskraft

Nya landsbygdsprogrammet presenteras 2 april!

Enligt ett pressmeddelande från Regeringskansliet kommer Eskil Erlandsson att presentera det nya Landsbygdsprogrammet onsdagen den 2 april. Presskonferensen hålls kl. 9-10 och kommer att webbsändas på regeringens hemsida. Jordbruksverket har dessutom gått ut med en mer detaljerad information om den nya tidplanen för införandet av det nya landsbygdsprogrammet. Här kan du läsa mera

Landsbygdsprogrammet får mer pengar – men detaljerna dröjer

Vi har väntat länge nu när det gäller besked om det nya landsbygdsprogrammet och idag kom en nyhet från näringsdepartementet: Näringsminister Annie Lööf presenterade idag en förstärkning på 2,8 miljarder kronor i Landsbygdsprogrammet för bredbandsutbyggnad och stöd till lokal service på landsbygden. Pengarna fördelas mellan 2014-2020. Totalt finns nu 3,25 miljarder för utbyggand av bredband

Fiskerinäringen i Skåne – en nulägesanalys (SWOT)

  Länsstyrelsen har i samverkan med näring, organisationer och övriga myndigheter tagit fram en analys som visar styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys) för fiskerinäringen i Skåne. Analysen syftar till att belysa de specifika förutsättningarna i Skåne samt lyfta fram de behov som finns för en hållbar utveckling av fiskerinäringen i länet. Detta underlag kommer