Skånsk landsbygdskraft

Arealen ädellövskog i Skåne ökar

För första gången på över 200 år ökar andelen lövskog i Skåne. Med hjälp av landsbygdsprogrammet har nästan 600 hektar ädellövskog återskapats. Insatsen gynnar bland annat den biologiska mångfalden och intresset bland de skånska skogsägarna är stort. Det visar en rapport om erfarenheterna av landsbygdsprogrammet 2007-2013  som Länsstyrelsen Skåne har tagit fram i samarbete med Skogsstyrelsen. Från