Skånsk landsbygdskraft

Märkbara förändringar vid uppstart av nytt Landsbygdsprogram

Igår fick Länsstyrelsen fått information om en del övergripande prioriteringar för kommande landsbygdsprogram från regeringskansliet. Utgångspunkten i nedanstående prioriteringar är att statens sammanlagda utgiftstak begränsar handlingsfriheten fullt ut. Detta får konsekvenser för Landsbygdsprogrammets genomförande.   Sedan några dagar är det möjligt att söka förlängningar av redan ingående åtaganden inom Miljöersättningarna men med ett minskat antal

Inför nya landsbygdsprogrammet

I våras gav regeringen ett uppdrag till Länsstyrelsen att göra en beskrivning av den Skånska landsbygdens styrka, svagheter, möjligheter och hot (en SWOT-analys). Detta har vi genomfört i en bred extern samverkan där ett 20-tal externa organisationer har lämnat inspel till arbetet och ca 180 personer i Skåne har deltagit i våra workshops. Tillsammans ha