Skånsk landsbygdskraft

Stort och avgörande ideellt engagemang för landsbygden.

Inom ramen för Skånsk landsbygdskraft, Länsstyrelsen Skånes utvärdering av landsbygdsprogrammet 2007-2013 presenterar vi nu case 10: ”Det kommunala och ideella engagemanget har ökat och det mångkulturella ses som en möjlighet för landsbygdens utveckling”.               En tydlig tendens av vår genomgång visar ett stort ideellt engagemang för den skånska landsbygden. I Skåne har det t o m

Attraktionskraften ökar – Case 8 ute nu!

Antalet skånska lantbrukare med gårdsförädling har ökat med 350 procent på tio år. Ökningen är ännu större – över 400 procent ­- när det gäller lantbrukare med turism som sidoverksamhet.  – Ökningen går att koppla till en ökad attraktionskraft för det skånska landskapet, landsbygden och maten. Vi ser en märkbar attitydförändring till matens ursprung hos