Skånsk landsbygdskraft

Upplevelser och tjänster ökar på landsbygden

Skåne har fått allt fler vingårdar med besöksmöjligheter, ekohotell med skräddarsydda vandringar och privata och kommunala samarbeten. Ett sätt att iaktta detta på är den allt större förekomsten av skyltar i vägkanten. Skyltar som visar och lockar till besök. På en yta av 10 x 10 km identifierades exempelvis i Helsingborgstrakten 46 st skyltar, Bjärehalvön