Skånsk landsbygdskraft

En tiondel av företagsstöd på landsbygden till kvinnor

Skånska män beviljas stöd ur landsbygdsprogrammet i högre utsträckning än kvinnor. Endast en tiondel av företagsstödet går till kvinnor. Det finns dock positiva tendenser.   Av varje hundralapp i företagsstödet i Skåne får kvinnorna 9 kronor, männen 62 kronor och resterande 29 kronor går till företag som inte drivs som enskild firma. Skåne har näst