Skånsk landsbygdskraft

Fler landsbygdsföretagare förädlar mer

När ett äpple görs till must för gårdsförsäljning ökar värdet av detta äpple till 520 procent. Om du istället förädlar samma äpple till calvados och säljer detta som en dryckesprovning under ett blommande äppleträd ökar intäkten till 2440 procent.   Förädling är i fokus i Case 4 –  ”Förädlingsvärdet på landsbygdens produkter har ökat”. En

Landsbygdsprogrammet stärker företags lönsamhet och bärkraft

Ny preliminär statistik visar att en stor andel av de landsbygdsföretag i Skåne som fått stöd från landsbygdsprogrammet har både fått förbättrat rörelseresultat och högre omsättning. 55 procent av företagen i undersökningen har fått både bättre resultat och ökad omsättning efter den investering som varit föremål för stöd. Ytterligare 13 procent anger att de har