Skånsk landsbygdskraft

Beslut om reform av den gemensamma jordbrukspolitiken efter år 2013

Kommissionen presenterade den 12 oktober 2011 lagförslag för den framtida inriktningen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Lagstiftningspaketet består av fyra huvudförordningar som inbegriper direktstöd, marknadsinstrument och politiken för landsbygdsutveckling. Förslagen har därefter behandlats av jordbruksministrarna i det europeiska rådet vid ett antal möten.  Vid mötet den 18-19 mars 2013 kunde ministrarna slutligen enas om principerna för

Case nummer sju – ute nu! Vi berättar bl a om att Sverige ligger etta i Europa vad gäller satsning på kompetensutveckling.

Sverige ligger etta i Europa vad gäller satsning på kompetensutveckling. Hela 55 500 deltagare i Skåne har tillgodogjort sig kompetensutvecklande fortbildning inom landsbygdsprogrammet 2007-2011! – Kompetensutveckling investerar i företagarens förmåga till innovativt tänkande, vilket är en prioriterad insats för landsbygdsföretagens utveckling. Här ligger inte bara fokus på den traditionella skolbänken, utan allt som får honom