Skånsk landsbygdskraft

Rapport från riksdagen – Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet

Den 5:e december la Sveriges riksdag ut sin rapport ” Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet” på sin hemsida. Miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet har genomfört en gemensam uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet. Uppföljningen har inriktats på tre delar av programmet: Stöd till mikroföretag, grundläggande tjänster (t.ex. dagligvaruhandel och bredbandsutbyggnad) och stöd till biogasproduktion.