Skånsk landsbygdskraft

Premiär – Skånsk landsbygdskraft!

Skånsk landsbygdskraft är samlingsnamnet för utvecklingen av den skånska landsbygden genom Landsbygdsprogrammet. Skånsk landsbygdskraft vill visa vad Landsbygdsprogrammet har gjort för skillnad för landsbygden och det rymmer elva nyckelområden (Case) som vi gestaltat genom statistik, siffror och samtal med människor som alla bidrar med sin bild av vad en levande landsbygd innebär. Direkt från tryckpressarna